Niebieska Mila
Niebieska Mila - BIG
Niebieska Mila - Rzetelna Firma

Rejsy wycieczkowe statkami pasażerskimi
Biuro Podróży Niebieska Mila

Zarezerwuj swój rejs
tel. 61 861 42 00
rejsy@niebieskamila.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Informacje ogólne

Organizator ubezpiecza wszystkich swoich Klientów w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Pakiet podstawowy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Może on zostać rozszerzony o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, bagażu podróżnego, rezygnacji z imprezy turystycznej, przerwania imprezy turystycznej, a także anulacji biletu lotniczego. Obowiązkowy okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania rejsu i ewentualne noclegi w hotelach (zarezerwowane wraz z rejsem u armatorów). Na życzenie Klienta okres ochrony ubezpieczeniowej może ulec wydłużeniu. ORGANIZATOR zaleca wydłużenie przez KLIENTA okresu ubezpieczenia na cały okres podróży zagranicznej tj. również na czas dojazdu i powrotu z rejsu, a w przypadku przedłużonego pobytu organizowanego na własną rękę, również na ten okres.

ORGANIZATOR zaleca KLIENTOM zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej i przerwania imprezy turystycznej, a w przypadku dojazdu własnego również ubezpieczenia anulacji biletu lotniczego. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, przerwania imprezy turystycznej, anulacji biletu lotniczego może zostać zawarte w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, przerwania imprezy turystycznej lub anulacji biletu lotniczego można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego.

Okres ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku imprez z dojazdem własnym ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska S.A. rozpoczyna się na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego, a kończy się 24 godziny po terminie wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży.

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą. Signal Iduna Polska TU S.A. udziela dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia i assistance w okresie od daty końca ochrony ubezpieczeniowej oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia do momentu, w którym taki powrót będzie możliwy, nie dłużej jednak niż przez siedem dni.

Pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą SIGNAL IDUNA zwraca dodatkowe koszty przedłużonego pobytu maksymalnie do wysokości równowartości 100 EUR dziennie, poniesione w okresie od 3 (trzeciego) do 5 (piątego) dnia przedłużonego pobytu za granicą (maks. do 300 EUR). Przez koszty przedłużonego pobytu rozumie się koszty zakwaterowania i wyżywienia z wyłączeniem napojów alkoholowych.

Centrala Alarmowa

Centrala alarmowa w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, a w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja:

Centrala Alarmowa Inter Partner Assistance Polska telefon czynny całą dobę:
+48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888

Numer polisy ubezpieczeniowej Biura Podróży Niebieska Mila: 200322

 

Biuro Podróży Niebieska Mila
tel. 61 861 42 00
rejsy@niebieskamila.pl

Rejsy wycieczkowe - wakacje dla całej rodziny

Oferta Biura Podróży Niebieska Mila to rejsy wycieczkowe po morzach i oceanach całego świata. Rejs statkiem pasażerskim to nowy,
luksusowy sposób spędzania wakacji, zwiedzania świata oraz poznawania nowych kultur i zwyczajów.

Opublikowane na stronach www.niebieskamila.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

® Niebieska Mila jest zarejestrowaną marką handlową.

© Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym są własnością Biura Podróży Niebieska Mila i podlegają ochronie prawnej.

Nasz serwis korzysta z plików cookies – zobacz w jakim celu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo określić warunki przechowywania i dostępu plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
OK