tel.  61_861_42_00
Od poniedz. do piątku   10:00 - 18:00
Ponad 16 lat
na rynku rejsów

Ubezpieczenie turystyczne

Informacje ogólne

Organizator ubezpiecza wszystkich swoich Klientów w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Pakiet podstawowy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego. Może on zostać rozszerzony o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, rezygnacji z imprezy turystycznej oraz przerwania imprezy turystycznej.

Obowiązkowy okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania rejsu. Na życzenie Klienta okres ochrony ubezpieczeniowej może ulec wydłużeniu. Organizator zaleca wydłużenie przez Klienta okresu ubezpieczenia na cały okres podróży zagranicznej tj. również na czas dojazdu i powrotu z rejsu, a w przypadku przedłużonego pobytu organizowanego na własną rękę, również na ten okres.

Organizator zaleca Klientom zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej i przerwania imprezy turystycznej. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i przerwania imprezy turystycznej może zostać zawarte w terminie najpóźniej 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i przerwania imprezy turystycznej można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Okres ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku imprez z dojazdem własnym ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska S.A. rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia rejsu wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego, a kończy się w dniu zakończenia rejsu wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży.

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą. Signal Iduna Polska TU S.A. udziela dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia i assistance w okresie od daty końca ochrony ubezpieczeniowej oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia do momentu, w którym taki powrót będzie możliwy, nie dłużej jednak niż przez siedem dni.

Pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą SIGNAL IDUNA zwraca dodatkowe koszty przedłużonego pobytu maksymalnie do wysokości równowartości 100 EUR dziennie, poniesione w okresie od 3 (trzeciego) do 5 (piątego) dnia przedłużonego pobytu za granicą (maks. do 300 EUR). Przez koszty przedłużonego pobytu rozumie się koszty zakwaterowania i wyżywienia z wyłączeniem napojów alkoholowych.

Centrala Alarmowa

Centrala alarmowa w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, a w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja:

Centrala Alarmowa Inter Partner Assistance Polska telefon czynny całą dobę:
+48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888

Numer polisy ubezpieczeniowej Biura Podróży Niebieska Mila: 200322

×
Linia żeglugowa
×
Region
×
Statek
×
Port rozpoczęcia
×
Długość rejsu
×

Termin rejsu

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najlepsze oferty rejsów na twoją skrzynkę mailową
SPRZEDAŻ AGENCYJNA
POLITYKA PRYWATNOŚCI
KONTAKT
REJSY MSC
REJSY COSTA
REJSY NCL
REJSY SILVERSEA
REJSY STAR CLIPPERS
AFRYKA
ALASKA
AMERYKA POŁUDNIOWA
AMERYKA PÓŁNOCNA
ANTARKTYKA
ARKTYKA
AUSTRALIA I OCEANIA
BAHAMY
BERMUDY
BLISKI WSCHÓD
DALEKI WSCHÓD
DOOKOŁA EUROPY
DOOKOŁA ŚWIATA
EUROPA PÓŁNOCNA
EUROPA ZACHODNIA
FIORDY NORWESKIE I SPITSBERGEN
GRENLANDIA I ISLANDIA
HAWAJE
KANADA
KANAŁ PANAMSKI
KARAIBY
MORZE CZARNE
MORZE CZERWONE
STOLICE BAŁTYCKIE
RIWIERA MEKSYKAŃSKA
TRANSATLANTYK
WYSPY KANARYJSKIE I MADERA
WSCHODNIE MORZE ŚRÓDZIEMNE
ZACHODNIE MORZE ŚRÓDZIEMNE
WSZYSTKIE TRASY
Opublikowane na stronach www.niebieskamila.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
® Niebieska Mila jest zarejestrowaną marką handlową.